Uueks EU-OSHA tegevdirektoriks nimetati William Cockburn Salazar

Image

© EU-OSHA

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ametil (EU-OSHA) on hea meel teatada, et ameti haldusnõukogu nimetas William Cockburn Salazari ameti uueks tegevdirektoriks. Williamil on suur kogemus tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas ning ta võtab oma uude rolli kaasa suure teadmistepagasi ja aastatepikkuse pühendumise. Ta alustab ameti juhtimist ajal, kui ülemaailmne töömaastik on oluliselt muutumas uute tehnoloogiate, kaugtöökorralduse ja tööhõivestruktuuride muutumise tõttu. 

William märgib enda ametisse nimetamise kohta: „Mul on väga suur au juhtida EU-OSHA-t positiivse riskiennetuskultuuri edendamisel kogu Euroopa töökohtadel. Iga päev toimub ligikaudu kümme surmaga lõppevat tööõnnetust ja veel 600 surmajuhtumit leiab aset tööga seotud haiguste tõttu. See kainestav näitaja tuletab meile mõjusalt meelde, et palju on veel teha ja et igaüks väärib töötamist keskkonnas, kus tema ohutus, tervis ja heaolu on esikohal. Mul on hea meel, et saan koos teiste Bilbaos asuvate töötajatega selle eesmärgi saavutamisele kaasa aidata.“

Koos EU-OSHA pühendunud spetsialistide rühma ja koordinatsioonikeskuste ning nende kolmepoolse võrgustikuga riiklikul tasandil – haldusnõukogu strateegilise juhtimise all – aitab ta oma ametiajal EU-OSHA tegevdirektorina tugevdada koostööd liikmesriikide, sotsiaalpartnerite, ELi institutsioonide ja muude asjakohaste sidusrühmadega, et täita ameti ülesannet edendada tööohutust ja töötervishoidu Euroopas ja mujal.

Lisateave: tegevdirektor

Lisateave: juhtimine EU-OSHAs