Põhipunktid

Back to highlights

Miks valivad Prantsusmaa ettevõtted tööga seotud riskide juhtimiseks OiRA?

Image

© EU-OSHA

Kuidas saavad mikro- ja väikeettevõtted alustada pikaajalist kestlikku riskihindamist?

Uurigem seda Prantsusmaa näitel. Uus teadusuuring selgitab OiRA eeliseid Prantsusmaa ettevõtete eelistatud riskihindamise meetodina. Veebipõhine interaktiivne riskihindamisvahend OiRA võimaldab ELi liikmesriikidel luua sektoripõhiseid riskihindamisvahendeid ning on kõigile tasuta kättesaadav.

Uuring näitab, et OiRA aitab Prantsusmaa mikro- ja väikeettevõtetel tugevdada süstemaatilist lähenemist riskijuhtimisele, eriti ettevõtete seas, kellel puudus riskihindamistava enne OiRA kasutamise alustamist. Ettevõtted märgivad, et riskihindamine OiRA abil võimaldab neil tuvastada tööohutuse ja töötervishoiu riske, mida nad ei olnud varem käsitlenud, kaasata töötajaid paremini protsessi ja mõelda riskide tuvastamisest kaugemale, koostades ennetuskava.

Aruande järeldused ja kokkuvõte: OiRA-põhine riskihindamine Prantsusmaa töökohtades: kvalitatiivne uuring

Kas olete uus OiRA kasutaja? Leidke oma riigis või tegevussektoris kättesaadavad vahendid.