Põhipunktid
01/08/2019

Tööohutuse ja töötervishoiu väärtus – tööga seotud õnnetuste ja haiguste kulude hindamine

@Carlos Muza on Unsplash

EU-OSHA esitab oma uues aruandes projekti „Tööohutuse ja töötervishoiu kulud ja tulud“ teise etapi üksikasjalikud tulemused. Selles kirjeldatakse kahte meetodit, mille abil saab hinnata tööga seotud haiguste, vigastuste ja surmajuhtumite finantskoormust.

Koostatud on kuluhinnangud viie liikmesriigi kohta, mis valiti esindama Euroopa erinevaid geograafilisi tingimusi, tööstussektoreid ja sotsiaalsüsteeme. Aruandes võrreldakse tulemusi ning analüüsitakse kummagi meetodi plusse ja miinuseid. Metoodika ja põhijäreldused on esitatud aruande kommenteeritud kokkuvõttes ja SlideShare'i esitluses.

Tööga seotud terviseprobleemide majandusmõju hindamine on väärtuslik abivahend poliitikutele, et nad saaksid teha teadlikke otsuseid tööohutuse ja töötervishoiu meetmete ja strateegiate kohta.

Laadige alla tööga seotud õnnetuste ja haiguste kulude hindamise täisaruanne

Tulemuste kokkuvõte on SlideShare'i esitluses

Lisateave tööohutuse ja töötervishoiu kulude ja tulude kohta