Tehisintellekti kasutamine tööülesannete automatiseerimiseks, kaitstes samal ajal töötajaid: kaheksa juhtumiuuringut pakuvad uusi teadmisi

Image

© Barriography - stock.adobe.com

EU-OSHA on avaldanud kaheksa juhtumiuuringut, et mõista, kuidas saab tööülesannete automatiseerimist tehisintellektipõhiste süsteemide abil edukalt rakendada, et tagada töötajate heaolu.

Väljaannetes uuritakse nende süsteemide mõju tööohutusele ja töötervishoiule ning selgitatakse välja tegurid, takistused ja edutegurid, mis võimaldavad kasutada seda tehnoloogiat maksimaalselt, kaitstes samal ajal töötajaid.

Juhtumid hõlmavad eri kontekste, muu hulgas järgmisi: tõstmine, tootekontroll, kraavitööd, visuaalne tuvastamine, maagaasi- ja naftataristu kontroll, faktikontroll, tehisintellektipõhised materjalide kvaliteedikontrolli meetmed ja gaasitaristu käitaja töötamiskohtade kontroll.

Peagi avaldame võrdleva aruande juhtumiuuringute kohta, mis käsitlevad tehisintellektil põhinevaid süsteeme ja täiustatud robootikat ülesannete automatiseerimiseks.

Tutvuge kõigi väljaannetega, mis käsitlevad robootikat ja tehisintellekti.

Klõpsake siia, et tutvuda kampaaniaga „Ohutu ja tervislik töö digiajastul“.