Tööohutuse ja töötervishoiu hetkeseisu ja suundumuste tutvustamine ELi tööohutuse ja töötervishoiu tippkohtumisel 2023

Image

© sweden23.eu

Täna avaldab EU-OSHA oma viimase aruande Tööohutus ja töötervishoid Euroopas: olukord ja suundumused 2023“ ELi tööohutuse ja töötervishoiu (OSH) tippkohtumise raames. See annab ülevaate võimalikest arengutest, arenguseisakutest, probleemsetest valdkondadest ja tulevastest ülesannetest tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas. Andmed on integreeritud ka meie kasutajasõbralikku tööohutuse ja töötervishoiu baromeetri andmete visualiseerimise vahendisse.

Tippkohtumine toimub 15.–16. mail Stockholmis (Rootsi). Euroopa Komisjoni ja ELi eesistujariigi Rootsi koostöös vaadatakse üle tööohutuse ja töötervishoiu strateegilises raamistikus 2021–2027 toimunu.

Üks ürituse istungjärke käsitleb kliimamuutuste ja õhutemperatuuri tõusu mõju tööohutusele ja töötervishoiule ja sellel esitleme oma uut praktilist juhendit „Kuumus töökohal – Juhend töökohtadele“.

Pressiteade

Aruanne, kokkuvõte ja poliitikaülevaade: „Tööohutus ja töötervishoid Euroopas: olukord ja suundumused 2023“

Tippkohtumine otseülekandes ja uusimad suundumused.