Mis sektorites on risk suur: EU-OSHA ühendab jõud kõrgemate tööinspektorite komiteega

Image

© EU-OSHA

Töökeskkonna kiire muutumine digipöörde ja uute töövormide kasutuselevõtu tõttu, mida soodustas ka COVID-19, on tekitanud uusi tööohutuse ja töötervishoiu probleeme. Samal ajal ei tohi jätta tähelepanuta tavapäraseid riske ja suure riskiga sektoreid, näiteks kaevandamine, metsandus ja ehitus.

Tekkivate tööohutuse ja töötervishoiu probleemide lahendamine nõuab mitmekülgset käsitlust, samuti andmete kogumist tegelikel töökohtadel. Tööohutuse ja töötervishoiu inspektorid ja nende arvamused riskide, sektorite ja töötajarühmade kohta võivad oluliselt kaasa aidata nende probleemide paremale mõistmisele ja käsitlemisele. Lisaks oli neil pandeemia ajal oluline roll COVID-19 nakkuse ennetamisel ja piiramisel töökohtadel.

Sel põhjusel korraldas EU-OSHA koos kõrgemate tööinspektorite komiteega (SLIC) ulatusliku ühisuuringu, et tuvastada suure riskiga kutsealad ja sektorid.

Aruanne: tööinspektorite ülevaade tajutavatest suure riskiga kutsealadest ja sektoritest Euroopas: EU-OSHA ja SLICi uuring.