You are here

Põhipunktid
20/09/2017

Kõrgemate tööinspektorite komitee kampaania keskmes on ajutised töötajad

Kõrgemate tööinspektorite komitee (SLIC) algatab teabe- ja jõustamiskampaania, et parandada renditöötajate ja piirüleste töötajate tööohutust ja töötervishoidu. Kampaania „Tööohutus ja töötervishoid ajutistel töökohtadel” kestab oktoobrist 2017 maini 2019.

Viimase kümnendi jooksul on Euroopas kiiresti suurenenud töövahendus renditööagentuuride kaudu. Renditöötajad on eriti haavatavad: uuringute kohaselt juhtub nendega rohkem tööõnnetusi kui teiste töötajate rühmadega.

Kampaania ajal kontrollitakse nii renditööagentuure kui ka nende teenuseid kasutavaid ettevõtteid. See hõlmab ka teadlikkuse suurendamise ja teavitusüritusi ning piiriülese jõustamise katsetust.

Kampaania algusseminar toimub 20. ja 21. septembril Luxembourgis, kus EU-OSHA võrgustikujuht Tim Tregenza tutvustab väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks loodud tõhusaid tööohutus- ja -tervishoiuriskide ohjamise erivahendeid, nagu veebipõhine interaktiivne riskihindamisvahend (OiRA).

OiRA veebileht

Lisateave meie aruandes “Tööjõu mitmekesisus ja riskihindamine: kedagi ei jäeta kõrvale”