Hooldajate eest hoolitsemine: tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandetöötajate psühhosotsiaalse heaolu tagamine

Image

© Tatyana Gladskih - stock.adobe.com

Üle kümnendiku ELi töötajatest töötab tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandesektoris, mis hõlmab selliseid kutsevaldkondi nagu tervishoid ja hooldus hoolekandeasutustes ning sotsiaaltöö. Psühhosotsiaalsed riskid on selles sektoris eriti levinud, sealhulgas suur töökoormus, vägivald kolmandate isikute poolt, ebaregulaarne tööaeg ja suured emotsionaalsed nõudmised töökohal. Need võivad mõjutada töötajate vaimset ja füüsilist tervist.

EU-OSHA viimases aruteludokumendis Psühhosotsiaalsed riskid tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandesektoris esitatakse ülevaade sektori psühhosotsiaalsetest riskidest ja nende levimusest ning arutatakse tõhusaid psühhosotsiaalsete riskide ennetamise, vähendamise ja juhtimise meetmeid tervishoiu ja sotsiaalhoolekande töökohtadel.

Lisateave on tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandesektori veebijaotises.