Põhipunktid
20/05/2020

Tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevuste käsitlemine tõhusate strateegiate, poliitikate ja tavade kaudu

© iStock.com/Jacob Ammentorp Lund

Mis on tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevuste käsitlemisel tegelikult tõhus? Meie uues aruandes loetletakse 25 mitmesugust algatust – alates teabekampaaniatest kuni kontrollide ja õigusaktideni –, mida kasutatakse 14 riigis, ning rõhutatakse, mida saab teha luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamisel, eelkõige VKEdes. Neist kuut uuritakse põhjalikumalt, andes ülevaate, kuidas toimivad luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamise meetmed praktikas. Aruanne on osa laiemast projektist, mis analüüsib olemasolevaid luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamise poliitikaid, kavu ja vahendeid koos olemasoleva kirjanduse ja statistikaandmetega teema kohta.

Uuringus on selgunud mitu poliitikatasandil tõhusate sekkumiste põhielementi, näiteks kõigi tasandite sidusrühmade pühendumus ja osalus, ennetusmeetmete võtmise edendamine positiivsete stiimulite abil ja ergonoomikakaalutlused.

Aruanne ja kokkuvõte „Ennetuspoliitika ja -tavad. Tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevuste käsitlemise lähenemisviisid“ ning seotud juhtumiuuringud

Kirjandusülevaate aruanne „Tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevused: miks need on endiselt nii levinud ja kuidas kaitsta töötajaid ja ettevõtteid?“

Tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevuste teadusuuringute lisateave on meie eraldi veebilehel