Võitlus kliimamuutustega ülemaailmsel tööohutuse ja töötervishoiu päeval

Image

© ILO

Ülemaailmne tööohutuse ja töötervishoiu päev rõhutab õigust ohutule ja tervislikule töökeskkonnale kõigi jaoks. 2024. aastal keskendutakse kliimamuutuste mõjule tööohutusele ja töötervishoiule.

EU-OSHA on võtnud kohustuse uurida kliimamuutuste ja nendega kohanemise meetmete tagajärgi töötajate tööohutusele ja töötervishoiule ning anda praktilisi juhendeid kutseriskide juhtimiseks. Oleme näiteks välja andnud juhendi kuumuse kohta tööl, mis on kättesaadav rohkem kui 20 keeles, ning aruande, milles käsitletakse põllumajanduse ja metsanduse tuleviku mõju töötervishoiule ja tööohutusele. Kliimamuutuste mõju prognoosiprojekt ning töötervishoiu ja tööohutuse ülevaade on ettevalmistusjärgus.

Teadmuslünkade vähendamisega toetame keskkonnaprobleemide lahendamisel ohutumaid ja tervislikumaid töökohti.

Lisateave EU-OSHA tegevuse kohta kliimamuutuste ning tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas on vaatmikus.