You are here

Põhipunktid
14/08/2017

Toetades ohutumaid, tervislikumaid ja edukamaid väikeettevõtjaid

Mikro- ja väikeettevõtjad on Euroopa Liidu majanduse tugisammas. Siiski võib töötervishoiu ja -ohutuse korraldamine väikeettevõtjate jaoks vahendite või erialateadmiste puudumise tõttu raskeks osutuda.

Selle probleemi lahendamiseks on Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (edaspidi „EU-OSHA“) algatanud mahuka projekti, et määratleda poliitilised põhimõtted, strateegiad ja praktilised lahendused eeskätt väikeettevõtete töökohtade ohutus- ja tervisenõuete täitmiseks. Tulemused pakuvad poliitikakujundajatele tõenduspõhist toetust ja häid tavasid, mis aitavad rakendada tööohutuse ja töötervishoiu nõudeid väikeettevõtetes — muutes Euroopa ohutumaks ja tervislikumaks tööpaigaks.

Teabeleht

Lugege rohkem ohutuse ja tervishoiu juhtimisega seotud probleemidest väikeettevõtetes ja milliseid lahendusi pakub Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur