Põhipunktid

Back to highlights

Töötervishoiu ja tööohutuse eeskirjade järgimise toetamine: pooleliolevad uuringud

Image

Tööohutuse ja töötervishoiu standardite järgimine on töötajate kaitse alus. Uues veebijaotises tutvustatakse EU-OSHA uuringuid (2021–2024), milles analüüsitakse tegureid, mis mõjutavad järgimist ja selle parandamist, eelkõige mikro- ja väikeste ettevõtjate seas.

Uuringu eesmärk on vaadelda ettevõtjatele kättesaadava toetuse eri liike ning tööohutuse ja töötervishoiu valdkonda reguleerivate asutuste vastu võetud tõhusaid strateegiaid ja tavasid koos põhjaliku ülevaate ja uuringutega, milles keskendutakse sellele, kuidas riik, turujõud ja tarneahelad (eelkõige põllumajandus- ja toidutootmis- ning ehitussektor) mõjutavad järgimist.

Arvesse võetakse ka COVID-19 pandeemia mõju ning selle tagajärgi tööohutuse ja töötervishoiu eeskirjade järgimisele.

Veebijaotis

Projekti aruanne tööohutuse ja töötervishoiu eeskirjade järgimise parandamise kohta

Kirjandusülevaade ja kommenteeritud kokkuvõte

Share this on: