Põhipunktid

Back to highlights

EU-OSHA ametlike kampaaniapartnerite heade tavade vahetamise ürituse kokkuvõte ja peamised järeldused

Image

© EU-OSHA

EU-OSHA hiljutisel heade tavade vahetamise üritusel, kus kohtus ametlike kampaaniapartnerite erirühm, käsitleti praegusi tööohutuse ja -tervishoiu probleeme. Ettevõtjad, sotsiaalpartnerid ning muud tööohutuse ja -tervishoiu spetsialistid arutasid kahe päeva jooksul Brüsselis, mis oleksid parimad meetmed luu- ja lihaskonna vaevuste ja vaimse tervise probleemide lahendamiseks, eelkõige COVID-pandeemia ajal, ning kuidas kaotada tööohutuse ja -tervishoiu tõkked hariduses ja koolituses ning süvalaiendada tööohutus ja -tervishoid digiülemineku ja kestlikkuse strateegiatesse.

Lisateave on ürituse kokkuvõtes

Ürituse fotod

Meie ametlike kampaaniapartnerite heade tavade vahetamise tegevuste lisateave