Põhipunktid
01/11/2019

Tähelepanu keskmes on stressi ja psühhosotsiaalsete riskide haldamise e-juhend

See e-juhend koostati 2014. aasta kampaania „Tervislikud töökohad – vähem stressi“ raames. Juhend on suunatud tööandjatele ja väikeettevõtete töötajatele, kes vajavad praktilist nõu ja juhendamist, kuidas alustada psühhosotsiaalsete riskide haldamist töökohal.

Uues formaadis e-juhend on inglise, hispaania ja sloveenia keeles.

e-juhend

Tutvuge ka töökoha heaolu praktilise juhendiga „Terved töötajad, edukad ettevõtted“, mille eesmärk on aidata töökohal ennetada ja hallata tööga seotud psühhosotsiaalseid riske ning luu- ja lihaskonna vaevusi

Meie teemajaotis töökohal esinevate psühhosotsiaalsete riskide ja stressi kohta