Transpordi- ja laondustöötajate ohutuse ja tervise juhtimine: uus ESENERi aruanne on avaldatud

Image

© EU-OSHA

Transpordi- ja laondussektor on väga mitmekesine, hõlmates palju eri rolle, nt sõidukijuhid ja laojuhid. Et ELis on sektoris üle 10 miljoni töötaja, on sihipärane lähenemisviis tööohutusele ja töötervishoiule väga oluline.

EU-OSHA on avaldanud aruande Transpordi- ja laondustegevused – tõendid uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete uuringust (ESENER), milles vaadeldakse tööohutuse ja töötervishoiu haldamist sektoris, vaadeldes kolme uuringulaine (2019, 2014 ja 2009) tulemusi ning pidades vestlusi sektori esindajatega.

Aruandes tuvastatakse sellised mõjutegurid nagu ettevõtte suurus ning töötajate peamised riskitegurid, nt pikaajaline istumine ja masinatega seotud õnnetuste risk. Väljaandes käsitletakse ka kõige sagedamaid terviseprobleeme, sh luu- ja lihaskonna vaevusi ning vaimse tervisega seotud probleeme, ning esitatakse kohandatud poliitikasoovitused tööohutuse ja töötervishoiu parendamiseks sektoris.

Kättesaadav on ka aruande kokkuvõte ning sektori põhjalike uuringutulemustega saab tutvuda siin: ESENERi andmete visualiseerimine.