Põhipunktid
20/08/2019

Luu- ja lihaskonna vaevuste arutamine töökohas

© EU OSHA/INSHT

„Luu- ja lihaskonna vaevuste töökohas käsitlemise arutlusmaterjalid“ on kasulik uus teabevahend. Selle põhjal saab pidada rühmaarutelusid töökohas või koolitustel. Vahend sisaldab juhiseid juhtkonnale ja töötajatele, kuidas käsitleda luu- ja lihaskonna vaevuste teemat.

Arutlusmaterjalid hõlmavad mitut stsenaariumi, näiteks kuidas vähendada luu- ja lihaskonna vaevusi eri valdkondades, kuidas teatada tööandjale luu- ja lihaskonna haiguse diagnoosist, kuidas rääkida töötajaga, kellel võib valutada selg, ning kuidas vähendada luu- ja lihaskonna vaevusi töökohas, kus eri soost töötajate tööülesanded on väga erinevad.

Luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamiseks ja vähendamiseks on väga oluline, et töötajad ja juhtkond suhtlevad sel teemal tõhusalt. See praktiline vahend selgitab, kui tähtis on aus ja konstruktiivne arutelu kohe, kui probleem tekib.

Teabevahendi „Luu- ja lihaskonna vaevuste töökohas käsitlemise arutlusmaterjalid“ allalaadimine

Luu- ja lihaskonna vaevuste lisateave

Väljaanne „Terved töötajad, edukad ettevõtted“ – lisateave luu- ja lihaskonna vaevuste leevendamise kohta töökohas