Oskused, oskused, oskused! Viie asutuse ühisürituse olulised hetked ja ülevaade

Image

© Cedefop

Euroopa oskuste aasta raames toimus konverents „Oskused, oskused, oskused!“ 20. septembril Brüsselis toimunud üritusel „Oskused inimeste jaoks, oskused konkurentsivõime jaoks, oskused kestlikkuse jaoks“ tutvustati andmeid, suundumusi ja probleeme, mis on seotud nii praegu kui ka tulevikus vajalike tööoskuste arendamisega. Aruteludes kordunud fraas „oskuste revolutsioon“ kajastas selle väljakutse keskset rolli ELi majanduskasvu ja konkurentsivõime edendamisel. 

Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni ja tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi pädevusvaldkonda kuuluva viie ELi ameti (Cedefop, Eurofound, EU-OSHA, ETF ja ELA) esindajad jagasid väärtuslikke seisukohti.

Tutvu ürituse põhisõnumite ja järeldustega.

Vaata salvestust.

Euroopa oskuste aasta lisateave