Põhipunktid

Back to highlights

Töö tuleviku ettevalmistamine – Euroopa Parlamendi noorteüritus

Image

photo: Octavian Carare

Noored kõigepealt! See on 8. septembril toimuva ürituse loosung, mida korraldavad 5 ELi asutust, sealhulgas EU-OSHA, ja Euroopa Parlamendi tööhõivekomisjon.

EU-OSHA ajutine tegevdirektor William Cockburn koos teiste asutuste direktoritega arutab noortepoliitikat parlamendiliikmete ning ELi institutsioonide ja liikmesriikide ekspertidega. Nad uurivad tööhõivetingimusi, oskuste arengut ja liikuvust ning vaimset tervist ja COVID-19 mõju kooskõlas Euroopa noorteaastaga 2022, mille keskmes on keskkonnahoidlikum, kaasavam ja digitaalsem tulevik.

Üritusest, mida korraldab Euroopa Parlamendi tööhõivekomisjoni eesistuja Dragoș Pîslaru, tehakse veebis otseülekanne.

Euroopa Parlamendi üritus veebis: Noored kõigepealt! Tööhõive, oskused ja sotsiaalpoliitikad, mis aitavad noori eurooplasi ebakindlal ajal