You are here

Põhipunktid
22/08/2017

Kontroll- ja hoiatussüsteemid reageerivad tööga seotud haiguste ilmnemise varajastele märkidele

Hoiatus- ja kontrollsüsteemid võimaldavad avastada uusi või esilekerkivaid tööga seotud haigusi ja on kasulikud kutsehaiguste ametliku statistika täiendamise seisukohast. EU-OSHA on läbi vaadanud erialakirjanduse olemasolevate väheste hoiatus- ja kontrollimeetodite kohta, et kaaluda nende kasulikkust.

Need aitava parandada sekkumist ja ennetamist töökohal.

EU-OSHA ülevaade pakub heade tavade näiteid ja rõhutab töökohal esineva kokkupuute hindamise parema integreerimise tähtsust, et hõlmata konkreetsed töötajarühmad ja haigused ning kaasata õiged osalejad, saades süsteemide rakendamisest maksimaalset kasu.

Laadige täielik aruanne alla siin

Ohtlike ainete ja tööga seotud haiguste lisateave

Lugege tööohutuse ja töötervisega seotud uute ja esilekerkivate riskide seire tähtsusest