You are here

Põhipunktid
12/09/2017

Projekti „Ohutum ja tervislikum töö sõltumata east“ teabelehed mitmes keeles

Avaldatud on 3-aastase projekti „Ohutum ja tervislikum töö sõltumata east – tööohutus ja töötervishoid vananeva tööjõu kontekstis“ põhitulemuste lühikokkuvõtted 19 keeles.

Teabelehed käsitlevad kasu, mida eakad töötajad toovad ettevõtetele, naiste lisariske töökohal ning Euroopas kasutatavaid rehabilitatsioonisüsteeme ja tööle naasmise kavasid.

Teabelehtedes on ka ülevaade poliitikast ja strateegiatest, kuidas säilitada Euroopa vananevat tööjõudu.

Laadige teabelehed alla ja tutvuge ka muude käsitletud teemadega

Ohutum ja tervislikum töö sõltumata east: üldanalüüsi lõpparuanne

Projekti „Ohutum ja tervislikum töö sõltumata east“ lisateave