Põhipunktid

Back to highlights

Ennetusteenuste roll tööohutuse ja töötervishoiu paremate tavade ja kestliku vastavuse tagamisel

Image

© Dušan Cvetanović - PEXELS

Tööohutuse ja töötervishoiu eksperdid ja nende tavad on ajas muutunud, et säilitada asjakohasus. Uues aruteludokumendis uuritakse ennetusteenuste rolli Euroopa Liidus tööohutuse ja töötervishoiu standarditega vastavuse tagamisel. Selles käsitletakse teadmuslünki ning tööohutuse ja töötervishoiu professionaalse juhtimise põhiprobleeme, samuti poliitika ja uuringute väljakutseid.

Uute ja tekkivate riskide Euroopa uuringu (ESENER) analüüsidest selgub, et liikmesriikide tööohutuse ja töötervishoiu teenuste kogemused on erinevad. Väljakutsed hõlmavad teenuse kvaliteeti ja nihet sõltumatuselt ettevõtete huvide poole.

Aruteludokument Tööohutuse ja töötervishoiu ennetusteenused/-eksperdid Euroopas

OSHWiki artikkel ESENER 3 tulemuste analüüs: ennetusteenustest kuni tööohutuse ja töötervishoiu toetamiseni Euroopas

Teemajaotis: Tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele vastavuse parendamine