You are here

Põhipunktid
02/05/2017

Veebipõhine riskihindamine – uus Napo video

Napo on võtnud ülesandeks veenda oma ülemust, et riskihindamine on tänu OiRA-le lihtsam kui iial varem. Nad tuvastavad koos tööohutuse ja -tervishoiu riske ja hindavad neid ning võtavad õigeid ennetusmeetmed.

Veebipõhine interaktiivne riskihindamine (OiRA) aitab väikestel ja mikroettevõtjatel hakata Napo näitel haldama töötervishoiu ja -ohutuse riske. Juba praegu on kasutusvalmis ligi 120 veebipõhise interaktiivse riskihindamise vahendit. Vahendid on kohandatud 60 tegevussektori ja ametiga ning neid saab kasutada vähemalt 15 riigis. Väga palju vahendeid on veel arendamisel.

Tehke kohe koos Napoga oma veebipõhine interaktiivne riskihindamine!

Video

OiRA veebileht