Tehisintellektipõhise töötajahalduse süsteemide kasv: mida see tähendab tööohutusele ja töötervishoiule?

Image

Vector created by fullvector - freepik

Üha rohkem ettevõtteid võtab kasutusele tehisintellektipõhise töötajahalduse süsteeme, et suurendada efektiivsust ja tootlikkust või tuvastada tööohutuse ja töötervishoiu riske. See hõlmab töötajate tulemuslikkuse ja osaluse seire süsteeme või automaatseid ajakava koostamise ja ülesannete jaotamise süsteeme.

Uues aruandes tuuakse esile nende uute töötajahalduse liikide omadused, kaardistatakse nende kasutamist Euroopas, uuritakse nende kasutuselevõtu tagajärgi töötajatele ning analüüsitakse kohaldatavat regulatiivset konteksti. Aruandes on ka inimkesksete süsteemide arendamise ja töökohal kasutamise soovitused. Peagi avaldatav täiendav aruanne keskendub mõjule, mida selliste töötajahalduse süsteemide kasutamine avaldab tööohutusele ja töötervishoiule.

Aruanne ja kokkuvõte „Tehisintellekt töötajahalduses: ülevaade

Poliitikaülevaated „Tehisintellekt töötajahalduses: määratluste, kasutuse ja mõju kaardistamine“ ja „Tehisintellekt töötajahalduses: praegused ja tulevased õigusaktid

Muud väljaanded: uued töötajahalduse liigid

Projekti lisateave: „Töö digitaliseerimine