Psühhosotsiaalsed riskid ja nende mõju madala sotsiaalmajandusliku staatusega töötajate vaimsele tervisele

Image

© peopleimages.com - stock.adobe.com

Arenev tööturg on muutunud paljude inimeste jaoks stressi, ärevuse ja muude vaimse tervise probleemide allikaks. Madala sotsiaalmajandusliku staatusega töötajad on eriti vastuvõtlikud psühhosotsiaalsetele riskidele töökohal, mida on süvendanud COVID-19 ja digiüleminekuga kaasnevad arengud.

Uues aruandes analüüsib EU-OSHA selleteemalisi Euroopa teadusuuringuid ning teeb järeldusi ja poliitikasoovitusi. Väljaandes tutvustatakse valitud häid tavasid, mis on kasutusele võetud kas organisatsiooni või sektori tasandil ning on aidanud edukalt ennetada ja hallata madala sotsiaalmajandusliku staatusega töötajate psühhosotsiaalseid riske.

Lisateave on aruandes ja kokkuvõttes „Madala sotsiaalmajandusliku staatusega Euroopa töötajaid ohustavad psühhosotsiaalsed riskid ja nende tagajärjed vaimsele tervisele“.

Lisateave psühhosotsiaalsetest riskidest töökohal on meie ajakohastatud veebilehel psühhosotsiaalsete riskide ja vaimse tervise kohta.

Olete huvitatud teisest vaatenurgast? Lugege Eurofoundi uut aruannet töötajate heaolu ohustavate psühhosotsiaalsete riskide kohta: COVID-19 pandeemia õppetunnid