Psühhosotsiaalsed riskitegurid ja luu- ja lihaskonna vaevused: mida saame teada digitehnoloogiate, ennetamise ja tööle naasmise mõju kohta?

Image

© Andreas Rudolf Ruhmanseder

Mitmes aruteludokumendis ja artiklis vaadeldakse psühhosotsiaalsete riskitegurite (nt liigne töökoormuse) mõju luu- ja lihaskonna vaevuste tekkele.

Nende seas on väljaanne, milles analüüsitakse digiülemineku mõju töötajate kokkupuutele kutsealaste luu- ja lihaskonna vaevuste füüsikaliste riskiteguritega (nt korduvad ülesanded).

Väljaandes käsitletakse ka psühhosotsiaalsete riskide ning luu- ja lihaskonna vaevuste koos ennetamist ning esitletakse kestliku tööle naasmise häid tavasid.

Üksikasjalik teave on siin:

Tööle naasmine pärast luu- ja lihaskonna vaevustega seotud haiguspuhkust töökoha psühhosotsiaalsete riskide kontekstis

Psühhosotsiaalsed riskitegurid tööl luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamisel (uute töövormide ja digiülemineku kontekstis)

Luu- ja lihaskonna vaevuste psühhosotsiaalsed riskitegurid – ennetavad lähenemisviisid