Põhipunktid

Back to highlights

Uuringud näitavad, kuidas on omavahel seotud psühhosotsiaalne tervis ning luu- ja lihaskonna vaevused

Image

EU-OSHA avaldatud uues uuringus esitatakse tõendid psühhosotsiaalsete riskitegurite ning luu- ja lihaskonna vaevuste seose kohta.

Vaimse heaolu mõju käsitlevatele uusimatele üleeuroopalistele andmetele tuginedes vaatlevad uurijad, kuidas psühhosotsiaalsed riskid võivad kaasa aidata luu- ja lihaskonna vaevuste tekkele ja neid süvendada, uurides samuti luu- ja lihaskonna vaevuste ning psühhosotsiaalsete tegurite seost. Uuringus soovitatakse tõhusaid lähenemisviise luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamiseks ning arutletakse selle üle, kuidas tööandjate ja töökaaslaste varajane sekkumine ja tugi võivad hõlbustada töötajate tööle naasmist pärast luu- ja lihaskonna vaevustega seotud haiguspuhkust.  

Antakse ka soovitusi, kuidas kaitsta töötajate ohutust ja tervist kaugtööle üleminekul.

Lisateave on meie uuringuaruannetes ja kokkuvõtetes:

Kampaania „Tervislikud töökohad vähendavad koormust“ psühhosotsiaalsete riskide prioriteetse valdkonna lisateave