Kaitstes meie kaitsjaid: tervishoiu ja sotsiaalhoolekande töötajate prioriseerimine

Image

© DC Studio - stock.adobe.com

Oleme avaldanud uue temaatilise veebijaotise „Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne ning tööohutus ja töötervishoid“.

See tutvustab praegusi uuringuid selle kohta, kuidas tagada sektori töötajatele ohutud ja tervislikud töökohad.

Jaotises on EU-OSHA uurimisprojekti „Tervis ja sotsiaalhoolekanne ning tööohutus ja töötervishoid“ põhitulemused. Seda ajakohastatakse regulaarselt ja täiendatakse uute materjalide ja väljaannetega.

Tagagem, et selle olulise sektori töötajate eest hoolitsetakse hästi – lugege jaotist!