You are here

Põhipunktid
14/03/2018

Tööga seotud haiguste ennetamine: EU-OSHA avab veebilehe uue jaotise

Uute prognooside kohaselt põhjustavad tööga seotud haigused Euroopas igal aastal 200 000 surmajuhtumit. Tööga seotud terviseprobleemid ja vigastused lähevad Euroopa Liidule igal aastal maksma 467 miljardit eurot. Seda oleks võimalik ära hoida õigete tööohutuse ja töötervishoiu strateegiate, poliitika ja tavadega. EU-OSHA prioriteediks on teadlikkuse tõstmine kõnealustest haigustest, sealhulgas tööga seotud vähist.

EU-OSHA teadusuuringute eesmärk on koguda poliitika väljatöötamiseks tõenduspõhiseid andmeid ning aidata jagada ennetuse ja taastusravi häid tavasid. Hiljutine EU-OSHA uuring keskendub tööohutuse ja töötervishoiu alastele hoiatus- ja kontrollsüsteemidele, bioloogilistest mõjuritest tingitud tööga seotud haigustele ning töötajate vähijärgsele taastusravile ja tööle naasmisele.

Lugege tööga seotud haigusi käsitlevate EU-OSHA projektide kohta veebilehe uuest jaotisest