Ennetusteenused tööohutuse ja töötervishoiu spetsialistide pilgu läbi

Image
ENSHPO

© crizzystudio - stock.adobe.com

Tööohutuse ja töötervishoiu spetsialistid tõstavad uues aruteludokumendis esile ennetusteenuste eeliseid ja puudusi Euroopa riikides. Dokumendis on ekspertide vaatenurk praegusele arutelule ettevõttesiseste ja -väliste ennetusteenuste rollist tööohutuse ja töötervishoiu eeskirjade järgimise tagamisel.

Samuti soovitatakse dokumendis tõhustada ennetusteenuseid, sealhulgas rohkem ühtlustada spetsialistide haridust ja koolitust kogu Euroopas, kaasata organisatsioonidesse tööohutuse ja töötervishoiu üldtöötajaid ja spetsialiste ning rohkem investeerida akadeemilistesse teadusuuringutesse ja andmete kättesaadavusesse.

Teavet koguti tööohutuse ja töötervishoiu spetsialistidelt, kes kuuluvad Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu kutseühingute võrgustikku (ENSHPO).

Lisateave on dokumendis Tööohutuse ja töötervishoiu ennetusteenused: spetsialistide vaatenurk

Tutvuge meie teemajaotisega Tööohutuse ja töötervishoiu nõuete järgimise parendamine