Kavandage oma töökoha riskihindamist uue üldise OiRA-vahendiga

Image

© EU-OSHA

Kujutage ette mis tahes ettevõtet, mis hindab ohutus- ja terviseriske kiiresti ja lihtsalt: seda võimalust pakub tasuta uus veebipõhise interaktiivse riskihindamisvahendi (OiRA) üldvahend.  See saab aidata mis tahes tegevusala igal ettevõttel koostada töökindla ennetuskava, et tagada töötajatele ohutu ja tervislik töökeskkond.

Uus riskihindamisvahend sobib eriti hästi ettevõtetele, keda ei hõlma senised 326 valdkondade OiRA-vahendit. Sellest muljetavaldavast arvust on 37 vahendit kasutusele võetud 2022. aastal ja veel 60 on arendamisel.

OiRAga on tehtud üle 261 300 riskihindamise ja registreeritud kasutajaid on 157 800, mis teeb OiRAst eelistatud ja kasutajate sisendiga veebiplatvormi, millega hinnata ja hallata tööga seotud riske Euroopa mikro- ja väikeettevõtetes.

OiRA lisateave ja vahendid, mis on olemas teie keeles või tegevusalal