OSHVET toob tööohutuse ja töötervishoiu kutsekoolidesse

Image

© Parilov/ stock.adobe.com

Euroopa oskuste aasta raames 23.–27. oktoobril 2023 korraldatav Euroopa kutseoskuste nädal edendab kutseharidust kui atraktiivset karjääri- ja õppimisvõimalust. See on parim aeg, et tutvuda EU-OSHA projektiga OSHVET, mille eesmärk on teadvustada kogu Euroopa kutseõppeasutuste õpetajatele ja õpilastele tööohutuse ja töötervishoiu tähtsust. 

OSHVETialgatused hõlmavad näiteks projekti, millega püütakse integreerida Belgias tööohutus ja töötervishoid kutseõppesse interaktiivsete vahendite ja ergonoomikakursuse abil, ja projekti „Dig-i-Ready“, mille eesmärk on toetada Bulgaarias erivajadustega õppijaid kaasava digihariduse omandamisel. 

Muud algatused hõlmavad tööohutuse ja töötervishoiu suutlikkuse suurendamise programme Kosovo pädevuskeskustes ning Prantsusmaa riiklikku tööohutuse ja töötervishoiu kava 2021–2025, mis rõhutab tööohutuse ja töötervishoiu integreerimist algkoolitusse, et suurendada noorte praktikantide ohutust. 

Soomes tehtud uuringu kohaselt märkas 60% kutsekooliõpilastest oma koolituskohas tööohutusriske, mille tulemusel korraldati kampaania, mis julgustas õpilasi sõna võtma.

Tutvuge muude OSHVETi algatustega ning Euroopa kutseoskuste nädala üritustega.