Uued tehnoloogiad töötajate ohutuse ja tervishoiu heaks: nutikate digisüsteemide potentsiaal tööohutuse ja töötervishoiu tagamiseks

Image

© LALAKA - stock.adobe.com

Tööohutuse ja töötervishoiu edendamiseks on saabunud nutikad digisüsteemid. Üha laialdasemalt kasutatakse selliseid tehnoloogiaid nagu tehisintellekt, ihunutik ja liitreaalsus, et tagada töötajate ohutus ja tervis.

Kui soovite laiendada oma teadmisi nutikate digitehnoloogiate kohta, tutvuge avaldatud kolme uue poliitikaülevaatega.

Tööohutuse ja töötervishoiu nutikad digitaalsed seiresüsteemid: liigid, rollid ja eesmärgid uurivad seiretehnoloogiate, nt IKT, kaamerate, ihunutikute ja nutikate isikukaitsevahendite liike, rolle ja riske kahju vähendamisel ning tööohutuse ja töötervishoiu edendamisel.

Kuigi need on töökohal üha enam levinud, on nende kasutuselevõtt endiselt aeglane ja piiratud, nagu näitab aruanne „Tööohutuse ja töötervishoiu nutikad digitaalsed seiresüsteemid: kasutuselevõtu optimeerimine“

Aruandes „Tööohutuse ja töötervishoiu nutikad digitaalsed seiresüsteemid: võimalused ja probleemid“ esitatakse poliitikakujundajatele ja otsustajatele peamised järeldused, kuidas suurendada nende süsteemide potentsiaali ja minimeerida võimalikke puudusi.

See projekt on kooskõlas eelseisva tervislike töökohtade kampaaniaga 2023–2025, mis keskendub uute digitehnoloogiate mõjule tööle ja töökohtadele.