Põhipunktid

Back to highlights

Uus seadusandlik ettepanek Euroopa töötajate kaitsmiseks asbesti eest

Image

© European Parliament EMPL Committee

28. septembril 2022 võttis Euroopa Komisjon vastu teatise ning esitas seadusandliku ettepaneku, mis käsitleb töötajate kaitset töökohal asbestiga kokkupuutumisega seotud riskide eest, millega muudetakse töökohal asbestiga kokkupuutumist käsitlevat direktiivi 2009/148/EÜ. Selle eesmärk on ajakohastada töökeskkonnas asbestiga kokkupuute kehtiva siduva piirnormi väärtust, arvestades teaduse ja tehnika uusimat arengut.

Asbest on väga ohtlik vähki põhjustav aine ning kuigi see keelustati ELis 2005. aastal, ohustab see jätkuvalt oluliselt rahvatervist ja töötajaid, eelkõige ehitus-, hooldus- ja jäätmekäitlussektoris. Asbesti jätkuvate probleemide lahendamiseks vajatakse integreeritud lähenemisviisi, mis hõlmab mitut poliitikavaldkonda, sealhulgas tööohutust ja töötervishoidu.

Komisjon ja EU-OSHA kutsuvad oma võrgustikke ja sidusrühmi üles osalema algatustes, mis tegelevad asbestivaba tuleviku loomisega ja kaitsevad asbestiga potentsiaalselt kokkupuutuvate töötajate tervist ja ohutust töökohal. 

Lugege Euroopa Komisjoni pressiteadet ja tutvuge teabematerjalidega.

EU-OSHA praktilised vahendid ja ohtlike ainete juhend pakub üle 70 teabematerjali, mis käsitlevad asbesti ning tööohutust ja töötervishoidu.

OSHwiki artiklis selgitatakse asbesti ajalugu ja selle tervisemõju.