Põhipunktid

Back to highlights

Uus ELi uuring näitab, et tööstress on alates COVID-19 pandeemiast Euroopas suurenemas

Image

Töötajatest üle nelja kümnendiku (44%) teatab, et pandeemia tõttu on nende tööstress suurenenud, leiti EU-OSHA korraldatud töötajate uuringus „OSH Pulse“ – tööohutus ja töötervishoid pandeemiajärgsetel töökohtadel.

EU-OSHA avaldab uuringu tulemused, et tähistada ülemaailmset vaimse tervise päeva 10. oktoobril. Uuring käsitleb töötajate vaimse ja füüsilise tervise stressitegureid ning nende töökohas võetud tööohutuse ja töötervishoiu meetmeid.

Ligi pool vastanutest (46%) teatas, et puutuvad kokku suure ajapuudusega või ülekoormusega. Muud stressi põhjustavad tegurid on näiteks halb suhtlus või koostöö organisatsioonis ning kontrolli puudumine töötempo või tööprotsesside üle. Üsna suur osa töötajatest teatas paljudest tööga seotud terviseprobleemidest, mida tavaliselt seostatakse stressiga: 30% vastanutest teatas vähemalt ühest terviseprobleemist (üldine väsimus, peavalu, silmade väsimus, lihaste probleemid või valu), mida töö on põhjustanud või süvendanud.

Vaimsest tervisest rääkimine ei ole siiski enam tabu. 50% töötajate sõnul on pandeemia lihtsustanud sellest tööl rääkimist. Samas tunneb osa töötajaid end ebamugavalt, kui räägivad sellest, kuidas nad end tunnevad. 59% teatas, et neid ei häiri oma vaimsest tervisest juhile rääkimine, ja 50% on mures, et vaimse tervise häire avalikustamine kahjustaks nende karjääri.

Seoses riskide ennetamise või vähendamise algatuste ja tegevustega töökohas teatas 42%, et nende töökohas pakutakse heaolu ja stressiga toimetuleku kohta teavet ja koolitust. Olemas on ka juurdepääs nõustamisele ja psühhosotsiaalsele toele (38%) ning toimuvad teadvustamis- ja muud tegevused tööohutuse ja töötervishoiu teabe andmiseks (59%).