Põhipunktid
22/01/2019

Uued andmed ohtlike ainetega kokkupuute kohta töökohal

Selles väljaandes kirjeldatakse uute meetodite väljatöötamist, et hinnata ohtlike ainetega kokkupuutuvate töötajate arvu ELis ja kokkupuute ulatust. Uuringu eesmärk oli teha kindlaks ained ja sektorid, mis on töötajatele kõige ohtlikumad, uurides ajatrende.

Eesmärk oli mitte üksnes anda ülevaade ohtlike ainete kasutamisest, vaid töötada välja meetod, mida saaks uuesti kasutada tulevaste trendide ja arengute jälgimiseks.

Lugege aruande kokkuvõtet

Leidke terviklik aruanne OSHwikist

Vaadake PowerPointi esitlust

Kampaania „Tervislikud töökohad haldavad ohtlikke aineid“ veebileht