Napo uusim film käsitleb põletavat probleemi

Image

© EU-OSHA

Uues Napo filmis on tähelepanu keskmes tulekahju- ja plahvatusrisk töökohal ning meetmed, mida saab võtta riskide vähendamiseks. 

Tulekahju puhkemiseks või plahvatuse tekkeks on vaja kolme elementi: tuleohtlik aine (kütus), õhk (hapnik) ja süüteallikas (kuumus). Riskijuhtimise keskne küsimus on usaldusväärse riskihindamise vajadus

Liitu Napo, tema ülemuse ja töökaaslastega järjekordsel huumoririkkal teekonnal, kus nad tutvustavad tule- ja plahvatuskaitse põhireegleid ning õpivad, kuidas riskantsetes olukordades toime tulla ja mis ennetusmeetmeid võtta. 

Kas Napo teab, mida iga stsenaariumi korral teha? Kas Napo ja tema töökaaslased reageerivad õigesti? Kas Napo organisatsioon on valmis ennetama tulekahju- ja plahvatusriski?

Vaadake ja jagage uut filmi Napo ja tulekahjuhäire, et saada vastuseid ja aidata meil edendada ohutust huumori abil.