Põhipunktid

Back to highlights

Võitleme koos Napoga kantserogeenidega kokkupuute vastu töökohal!

Image

Suur osa ELi töötajatest võib kokku puutuda protsessides tekkivate kantserogeenidega, eelkõige heitgaasidega, näiteks diiselmootorite heite, ränidioksiiditolmu, lehtpuidutolmu ja keevitussuitsuga. Sageli nad ei ole kokkupuutest teadlikud.

Uues videolõigus näitavad Napo ja tema töökaaslased tüüpilisi elukutseid, kus kokkupuude nende kantserogeenidega on suur. Ehitajate, mehaanikute või puidutöötlejatena töötades otsivad nad koos ülemusega alternatiivseid ennetusvõimalusi, et töötingimused oleksid ohutud ja tervislikud.  

Vähivastane võitlus on üks ELi töötervishoiu ja tööohutuse strateegilise raamistiku (2021–2027) prioriteetidest. Levitame teavet tööga seotud vähktõve ja selle ennetamise kohta koos Napoga!

Vaadake ja jagage uut filmi Napo filmis… varjatud tapjad

Ühinege kantserogeenide tegevuskava algatusega, et vähendada kokkupuudet kantserogeenidega kogu Euroopa töökohtadel!

Lisateave: Euroopa Komisjoni uus seadusandlik ettepanek Euroopa töötajate kaitseks asbesti eest