Uuringu ESENER 2024 peamise kohapealse töö käivitamine

Image

@Freepik

EU-OSHA poolt läbi viidud kogu ELi hõlmavas uuringus ESENER (uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete uuring) vaadeldakse, kuidas Euroopa töökohad juhivad tööohutuse ja töötervishoiu riske praktikas.

Euroopa tuhandete ettevõtete ja organisatsioonide osalusel hõlmab ESENER psühhosotsiaalseid riske, digiteerimist ning töötervishoiu ja tööohutuse juhtimise ajendeid ja takistusi, andes ülevaate sellest, kuidas töötajate osalemine töötervishoiu ja tööohutusega seotud küsimustes võiks parandada töötervishoiu ja tööohutuse tingimusi kõigis ELi töökohtades. 

ESENERi neljanda etapi peamine kohapealne töö algab 2024. aasta mai lõpus ja kestab oktoobrini 2024. 30 riigis küsitletakse enam kui 40 000 ettevõtet kõigis suurustes ja tegevusvaldkondades.  

ESENER 2024 esimesed tulemused avaldatakse 2025. aasta alguseks.

Lisateave ESENERi kohta ja jälgimiseks sotsiaalmeedias #ESENER .