You are here

Põhipunktid
09/08/2018

Avaldatud on kolme suure uuringu tööohutus- ja töötervishoiuaspektide ühisanalüüs mitmes ELi keeles

EU-OSHA uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete teise uuringu (ESENER-2), Eurostati 2013. aasta tööjõu-uuringu tööõnnetuste ja muude tööga seotud terviseprobleemide lisamooduli ning Eurofoundi Euroopa töötingimuste kuuenda uuringu (EWCS) ühisanalüüsi põhijäreldused on nüüd olemas mitmes ELi keeles.

Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu olukorrast põhjaliku ülevaate saamiseks kombineeritakse uuringus ühelt poolt ettevõtetes võetud riskijuhtimise ja riskiteadlikkuse meetmeid ning teisalt töötajate arvamusi riskikokkupuute ning tööohutuse ja töötervishoiu tulemuste kohta.

Tööohutuse ja töötervishoiu riskid töökohal – kolme suure uuringu ühisanalüüsi kommenteeritud kokkuvõtte keeleversioonid