Kas on liiga palav, et töötada? Küsige Napolt, kuidas taluda kuumastressi!

Image

© napofilm.net

Kliimamuutused on juba muutunud reaalsuseks ning võivad ohustada töökeskkonda, töötajate ohutust ja tervist.

Paljude sektorite töötajaid võib mõjutada õhutemperatuuri tõus, mis põhjustab kuumastressi. Enim on ohustatud põllumajanduses ja ehituses õues töötavad inimesed, kuid ohus võivad olla ka siseruumides töötajad.

Uus film „Napo – Liiga palav, et töötada!“ räägib tavapärase huumoriga, mida teha, et tulla töökohal toime kuumastressiga ning kaitsta töötajaid, näiteks kohandada tööaega, suurendada vedelikutarbimist, kaitsta päikese eest jne.

EU-OSHA on avaldanud ka dokumendi „Kuumus töökohal – juhend töökohtadele“, milles on praktilised juhised, kuidas hallata kuumas töötamise riske.

Väldime ülekuumenemist ja kuumastressi, nagu näitab naljakas sõber Napo filmis „Liiga palav, et töötada!