Põhipunktid

Back to highlights

Rahvusvaheline naistepäev: töökohad saavad aidata tuvastada ja toetada koduvägivalla ohvreid

Image

© Jose - stock.adobe.com

8. märtsil kinnitab EU-OSHA taas oma seisukohta, et naistel ja tüdrukutel on õigus elada ja töötada kogemata vägivalda veebis või reaalelus.

Toetame ÜRO naisteorganisatsiooni üleskutset tõkestada naistevastast vägivalda digikeskkonnas. Väga oluline on rakendada innovatsiooni- ja tehnoloogiakäsitlust, mis suurendab naiste teadlikkust oma õigustest.

Kasutame võimalust, et avaldada aruteludokument koduvägivalla mõjust töökohal. Väärkohtlemine kahjustab ohvrite tervist, heaolu ja tootlikkust. Sageli põhjustab see karjäärikatkestusi ning võib mõjutada ka nende töökaaslasi ja tööandjaid.

Meie väljaandes tutvustatakse ELi ja riiklikke poliitikaraamistikke ja antakse konkreetseid soovitusi töökoha meetmete kohta, millega tuvastada riskirühma naised ja toetada ohvreid.

Kui soovite lisateavet naiste ning tööohutuse ja töötervishoiu kohta, tutvuge meie teemajaotise ja OSHWiki artiklitega.