Põhipunktid
08/03/2019

Rahvusvaheline naistepäev: tööalane sooline võrdõiguslikkus sotsiaalsemas Euroopas

Tänavuse rahvusvahelise naistepäeva teemafookuses on uuenduslikud viisid, kuidas vähendada soolist ebavõrdsust ja suurendada naiste mõjuvõimu. Neid keerukaid eesmärke aitavad saavutada tõhusad strateegiad, millega püütakse teadvustada naiste tööohutuse ja töötervishoiu riske ning tõhustada tegevust soolise tööhõivelõhe kaotamise nimel.  

Käimasolevas kampaanias „Tervislikud töökohad haldavad ohtlikke aineid“ keskendub EU-OSHA muu hulgas teenindussektoris ja tüüpilistel naiste kutsealadel töötavate naiste kokkupuutele ohtlike ainetega.

Ehkki naiste osalus tööhõives on kogu Euroopas viimastel aastatel kasvanud, hooldavad lapsi ja eakaid lisaks põhitööle tõenäolisemalt ikkagi naised.

Euroopa sotsiaalõiguste samba raames väljatöötatud töö- ja eraelu tasakaalustamise algatusega julgustatakse naisi ja mehi hoolduskohustusi omavahel paremini jagama. Euroopa Parlament ja nõukogu saavutasid jaanuaris esialgse kokkuleppe seoses Euroopa Komisjoni ettepanekuga lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalustamist käsitleva uue direktiivi kohta.

Naiste tööohutuse ja töötervishoiu lisateave