Põhipunktid

Back to highlights

Inspireerivad Euroopa tavad luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamiseks ning füüsiliseks heaoluks koolides

Image

photo created by jcomp - freepik

Toome näited artiklitest, mis näitavad terviklike ja integreeritud koostöömeetmete kasulikkust õpilastele ja töötajatele luu- ja lihaskonna hea tervise edendamiseks.

„Koolid ja õpilased liikuma – Soome algatus“ põhineb aktiivse kooli alt-üles kultuuril ning artikkel „Luu- ja lihaskonna vaevused lastel ja noortel“ rõhutab varaseid ja kogukonda tervikuna hõlmavaid sekkumisi.

„Eriharjutuste lisamine kehalisse kasvatusse – Ungari ennetusprogramm“ kirjeldab Ungari lülisambaühingu igapäevast kehalist kasvatust; „Igapäevane kehaline kasvatus tervikliku terviseedendamise raames Ungari koolides“ keskendub valdkondadevahelisele koostööle.

Artikkel „Luu- ja lihaskonna vaevused õpetajatel ja õpetajaabidel“ pakub ennetavaid suuniseid sellele rühmale, kelle olukorrast alateatatakse. „Austria liikuva kooli mudel“ kirjeldab tervikliku süsteemiga kontseptsiooni, mis põhineb kohandatava kooliarengu kontseptsioonil.

Teemat on käsitletud põhjalikumalt kampaania „Tervislikud töökohad vähendavad koormust“ prioriteetses valdkonnas „Tulevased põlvkonnad“