Uutele platvormitöö teabematerjalidele on lisatud infograafik

Image

© EU-OSHA

Platvormitöö hõlmab mitmesuguseid töökohti ning töötajaid, kelle tööohutuse- ja töötervishoiuprobleemid on väga erinevad. Et täiendada olemasolevaid teadlikkuse suurendamise materjale selles kampaania „Tervislikud töökohad“ prioriteetses valdkonnas, jagab EU-OSHA järgmist:

Infograafik, millel on kokkuvõtlikult esitatud faktid ja arvud, peamised sektorid, võimalused, probleemid ja algatused tagamaks, et platvormitöö arvestab töötajate ohutust ja tervist.

PowerPointi esitlus, mis uurib platvormitöö mõju tööohutusele ja töötervishoiule ning on avaldatud mitmes keeles.

Kogu teave, mida on vaja teada platvormitöö kohta