Põhipunktid
16/10/2019

Tööhutuse ja töötervishoiu parandamine mikro- ja väikeettevõtetes – ehitus ja põllumajandus

© EU-OSHA / Photo Competition 2011

16. oktoobril korraldab EU-OSHA Brüsselis konverentsi, mille teemaks on tööohutus ja töötervishoid Euroopa mikro- ja väikeettevõtetes (MVE). Üritusel pööratakse erilist tähelepanu suure riskiga ehitus- ja põllumajandussektorile ning arutelus osalevad nende valdkondade sotsiaalpartnerid.

Tööohutuse ja töötervishoiu parandamine mikro- ja väikeettevõtetes on üks ELi ja EU-OSHA prioriteete. Koostasime oma hiljutise suurprojekti „Tööohutus ja töötervishoid mikro- ja väikeettevõtetes“ tulemusena arvukalt väljaandeid mitmes keeles. Need tutvustavad näiteks uusi uuringutulemusi heade tavade ja praktiliste lahenduste kohta.

Konverentsi lisateave

Tööohutus ja töötervishoid Euroopa mikro- ja väikeettevõtetes

Väljaanded tööohutuse ja töötervishoiu kohta mikro- ja väikeettevõtetes