Põhipunktid
28/08/2019

Kuidas mõjutavad tööohutuse ja töötervishoiu tulevikku uued arengud töökohal: välisskeletid ja sotsiaalsed uuendused

Kaks uut visiooniartiklit uurivad, kuidas võivad tööohutust ja töötervishoidu mõjutada kaks uut arengut töökohal. Üks on tehniline – välisskeletid ehk kantavad abiseadmed – ja teine mittetehniline – sotsiaalsed uuendused töökohal.

Töö olemus ja töökorraldus muutuvad kiiresti, sest tehnika areneb ja nõutavad oskused muutuvad. Uued (mittetehnilised) tööviisid – näiteks uued organisatsiooni- ja juhtimisvormid, töötajate osalus ja mõjuvõimu suurendamine, töökohtade uuendamine – toetavad töötajate vajadusi, pakkudes kvaliteetseid töökohti, sotsiaalset heaolu ning töötamiskoha ja tööaja paindlikkust, muutes töökaaslaste suhtlemisviise ja lõhkudes organisatsioonipiire. Muu tehnika lahendab füüsilisi vajadusi – näiteks välisskeletid leevendavad füüsilist koormust ja ennetavad luu-lihaskonna vaevuste teket töötajatel.

Kas nimetatud arengutega kaasneb ka riske ning kuidas need mõjutavad tööohutust ja töötervishoidu? Vastuse saamiseks lugege meie visiooniartikleid.

Visiooniartikkel: sotsiaalsed uuendused töökohal

Visiooniartikkel: kasutama on hakatud välisskelette

Tekkivate riskide jaotis EU-OSHA veebilehel