You are here

Põhipunktid
04/05/2017

Kuidas info- ja sidetehnoloogia muutused tööd tulevikus mõjutavad?

EU-OSHA avaldas aruande praegu toimuva prognoosiuuringu kohta, mis käsitleb seda, kuidas info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) ning töö asukohaga seotud muutused mõjutavad tööohutust ja -tervishoidu.

Aruanne esitleb uuringu esimese etapi tulemusi. Uuringu eesmärk on tuvastada ja kirjeldada muutuste põhisuundi ja nende tekitajaid. Tulemusi kasutatakse uuringu teises faasis, et usaldusväärselt kirjeldada, milline võib olla töömaailm aastal 2025 ja mis tööohutuse ja -tervishoiu probleemid muutustega kaasnevad.

Kas sind huvitab, mis tööohutuse ja -tervishoiu probleeme tekitab IKT Euroopas aastal 2025?

Loe aruannet “Key trends and drivers of change in information and communication technologies and work location” (Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) ning töö asukohaga seotud muutuste põhisuunad ja tekitajad)

Lisateave EU-OSHA prognoosiuuringu kohta