Põhipunktid

Back to highlights

Kuidas saab tõhus tööohutuse ja töötervishoiu haldamise süsteem luua heaolukultuuri Euroopa haridussektoris

Image

© Pexels

Alushariduskeskustest kuni ülikoolide ja autokoolideni võib haridussektor olla stressirohke ja põhjustada vaimse ja füüsilise tervise halvenemist. Kuigi haridust ei peeta ohutuse ja tervise seisukohast eriti suure riskiga kutsealaks, võib tööga seotud psühhosotsiaalsete ning luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamine olla olulise tähtsusega. Tõhus tööohutuse ja tervishoiu haldamise süsteem, mis hõlmab riskiteadlikkust ja koolitust, võib luua soodsa töötajate heaolu kultuuri.

EU-OSHA uusim haridussektorit käsitlev aruanne sisaldab poliitikasoovitusi tööohutuse ja töötervishoiu haldamise valdkonnas.

Tutvuge aruande ja kokkuvõttega: Haridus – tõendid uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete uuringust (ESENER)

Tööohutuse ja töötervishoiu baromeetri lisateave

Tutvuge ESENERi andmevisualiseerimisvahendiga ja saage lisateavet tööohutuse ja töötervishoiu haldamise kohta Euroopa töökohtades