Põhipunktid
16/12/2019

Kuidas mõjutab digitaliseerimine tööohutust ja töötervishoidu?

Digitehnoloogia uskumatu potentsiaal muudab töökohti, kuid mida see töötajate ohutuse ja tervise jaoks tähendab? Meie uus brošüür annab ülevaate meie digitaliseerimisega seotud pidevast tööst – sh hiljutisest tuleviku-uuringust – ja selle mõjust tööohutusele ja töötervishoiule.

Brošüüris selgitatakse, kuidas vähendada digitaliseerimise võimalikke negatiivseid tagajärgi töötervishoiule ja tööohutusele. Veelgi enam, see näitab, kuidas saame parandada ennetust töökohal digitehnoloogiate abil.

Lisateave digitaliseerimise mõju kohta töötervishoiule ja tööohutusele on meie brošüüris

Vt keeleversioonid Kokkuvõte – digitaliseerimisega seotud uute ja tekkivate tööohutus- ja töötervishoiuriskide prognoos 2025. aastaks

Külastage meie digitaliseerimise jaotist, et saada lisateavet meie tuleviku-uuringu kohta

Tutvuge aruandega „Töö ja oskuste muutuv olemus digiajastul“, mille on avaldanud Euroopa Komisjoni teaduse ja teadmiste talitus.