Kuidas saame kaitsta töötajate tervist ja heaolu ohtlike ravimite käitlemisel?

Image

Euroopa Komisjoni uued suunised annavad nii tööandjatele kui ka töötajatele olulisi nõuandeid, kuidas hallata kokkupuudet ohtlike ravimitega.

Ohtlikel ravimitel võib olla kantserogeenne, mutageenne või reproduktiivtoksiline toime nendega kokku puutuvatele töötajatele. Seepärast on väga oluline, et oleksid olemas nõuetekohased haldustavad. 

Kokkupuude võib mõjutada nii meditsiinitöötajaid, koristajaid kui ka pesupesijaid või jäätmekäitlejaid ning juhendis esitatud nõuanded on kohandatud selliste ravimitega potentsiaalselt kokkupuutuvate töötajate rühmadele.

Juhend ei ole siduv ja nõuanded esitatakse, ilma et need piiraks riiklike sätete kohaldamist, mis tähendab, et juhendit saab kohandada vastavalt riigi konkreetsetele õigusnõuetele.

Suunised ohtlike ravimite ohutuks halduseks töökohal

Lisateave